Huisregels

Huisregels Beach Center Zuidhorn, versie 2.0 dd april 2023We beschikken over een prachtige accommodatie en dat willen we graag zo houden, daarom aan iedereen het verzoek zuinig om te gaan met het beachcenter.

 1. Graag het beachcenter inclusief materialen zodanig gebruiken dat hieraan geen onnodige schade of slijtage ontstaat.
 2. Bij het gebruik door groepen is de huurder de verantwoordelijke persoon die toezicht houdt op het verantwoord en oordeelkundig gebruik van de accommodatie.
 3. Fietsen worden gestald op het daarvoor bestemde tegelplateau voor de sporthal of in de fietsenrekken en nooit tegen hekken van het beachcenter.
 4. De hekken rondom de baan zijn niet bestand tegen zware gewichten. Hangen aan of zitten op de hekken is niet toegestaan.
 5. De aanwezige reclameborden zijn kwetsbaar, hou daar rekening mee.
 6. De gebruikte materialen dienen na afloop weer opgeborgen te worden door de gebruikers op de daarvoor bestemde plaats in de materiaalberging.
 7. Niet de baan te betreden met alcohol en etenswaren, eten & drinken. Buiten het beachcenter is voldoende ruimte voor. Gooi je afval weg in de aanwezige vuilnisbakken want verontreinigingen zijn funest voor het zand.
 8. Uiteraard mag er gesport worden op de beachvelden, mits deze beschikbaar zijn, reserveringen gaan altijd voor.
 9. Spreek elkaar aan wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de afspraken houdt.
 10. Wanneer je je niet aan de afspraken kunt houden, moet je er rekening mee houden dat je acties vanaf heden een vervolg kunnen krijgen, help elkaar daarom om je aan deze regels te houden.
 11. Het beachcenter is een rookvrije accommodatie. Rook daarom op de bijliggende parkeerplek en niet op of om het beachcenter
 12. Je hond hoort niet thuis op het beachcenter. Onze sporters dragen geen schoenen en duiken in op het zand. Je hond hier uitlaten is vies, jij hebt liever ook geen hondenpoep tussen je tenen.
 13. Glaswerk is super gevaarlijk als je met blote voeten op het beachcenter loopt. Hou dat uit de buurt.
 14. Geen kauwgom op het veld gooien/spugen.
 15. Geen doelen slepen over het zand, na gebruik terugzetten op de opstelplaatsen.
 16. Hangen aan de doelen of doeltjes is gevaarlijk, niet doen dus. Hoe vervelend is het als je jouw pas morgen vinden liggend onder een doel.
 17. Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico, voor schade en/of letsel is de stichting niet aansprakelijk.

Locatie


Instagram Facebook